English
Skip navigation links
صفحه اصلی
کارگاه ها
کارشناسی ارشد 

 

دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی با تاکید بر روان شناسی شناختی از بهمن 1386 آغاز به کار نمود. چهارده پذیرفته شده اولین دوره این رشته با هماهنگی و تایید وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری از میان شرکت کنندگان در آزمون سراسری کارشناسی ارشد آن سال برگزیده شدند -- روندی که از آن سال به بعد هر ساله ادامه دارد.  جزییات بیشتر در مورد ویژگی های این رشته، چگونگی ورود به آن، و درس ها در زیر می آید.

 

ویژگی های کلی و عنوان های درس های اجباری و اختیاری دوره کارشناسی ارشد علوم شناختی
(با تمرکز بر روان شناختی)

 

·         تعريف

·        هدف

·         ضرورت و اهميت دوره

·         طول دوره و شكل نظام

·         تعداد و نوع واحدهاي درسي دوره

·         نقش و توانايي دانش آموختگان

·         شرايط ورود به رشته

·         آزمون ورودي

·         مواد آزمون ورودی و ضریب های آنها

·         عنوان های درس های اجباری

·         عنوان های درس های اختياري

·         درس های پيش‌نياز و جبراني

 

 

 الف: ویژگی های كلي 

1- عنوان رشته:
 علوم شناختي ( با تمركز بر روانشناسي شناختي)، مقطع كارشناسي ارشد
 
2- تعريف:
 علوم شناختي ، دانشي جديد در زمينه ذهن و مغز است. دانشمندان اين رشته مي‌كوشند تا در خصوص ادراك، تفكر، حافظه، فهم زبان، يادگيري و ساير فرايند‌هاي ذهني و پديده‌هاي موثر در آگاهي و شناخت به درك عميق‌تري دست پيدا كنند و مكانيسم‌ها و فرايند‌هايي را كه در بروز اين پديده‌ها دخالت دارند بطور دقيق بررسي نمايند.
علوم شناختي، دانشي بين رشته‌اي است كه از تعامل رويكرد‌هاي مختلف مطالعة ذهن همانند روانشناسي، دانش رايانه، دانش عصب پايه، فلسفه و زبان شناسي شكل مي‌گيرد.
روانشناسي به مطالعة رفتار انسان، آگاهي، ادراك، توجه، حافظه، هيجان و فهم زبان مي‌پردازد.
مسائلي مثل هوش مصنوعي، استفاده از فرايند‌هاي رايانه‌اي براي فهم فرايند‌هاي شناختي و طراحي در زمينه شباهتهاي انسان و ماشين در حوزة دانش رايانه قرار مي‌گيرد.
علم عصب پايه، ساختار و فرايند‌هاي سيستم عصبي را مد نظر قرار مي‌دهد و هدف علم عصب‌پاية شناختي بطور اختصاصي بررسي ارتباط سيستم عصبي و مواد موجود در آن با فرايند‌ها و بازنمايي‌هاي ذهني است.
 فلسفه ذهن به منطق، معنا، باز نمايي و رابطة بين ذهن، مغز، رفتار و آگاهي مي‌پردازد و زبان شناسي نيز ماهيت و ساختار زبان انسان را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد.
دانشمندان و دانشجويان اين رشته بايد در تمام زمينه‌هاي فوق به كسب علم و تجربه بپردازند.
 
3- هدف:
 امروزه ايجاد رشته‌هايي كه با فن آوري اطلاعات ارتباط مستقيم دارند يكي از اهداف بسياري از دانشگاههاي معتبر دنياست. علوم شناختي نيز با توجه به ماهيت بين رشته‌اي و ارتباط مستقيم آن با جديدترين پيشرفتهاي علمي در زمينه‌علوم مختلف اين فرصت را براي علاقمندان فراهم مي‌آورد كه به علم آموزي و پژوهش در اين رشته جديد بپردازند . از نظر پيشرفت آموزش عالي نيز احداث چنين رشته‌هايي موجب افزايش اعتبار جهاني مراكز آكادميك ايجاد كننده خواهد شد. يكي از خصوصيات مهم رشته علوم شناختي ماهيت بين رشته‌اي آن است. و ايجاد اين رشته در واقع فرصتي براي بهره وري بيشتر از امكانات و شرايط موجود دانشگاهها است. برگزاري اين دوره زمينه‌اي مشترك براي همكاري علمي پژوهشكده علوم شناختي و دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي (و احتمالا ساير دانشكده‌ها) را فراهم مي‌آورد و موفقيت آن نمادي از موفقيت كار علمي گروهي خواهد بود.
 
در دهة اخير كشورهايي كه از نظر فن آوري پيشرفته تر بوده اند و توانسته‌اند علوم را تلفيق و ممزوج نمايند پيشرفت بسيار خوبي داشته‌اند. بنابر اين ايجاد چنين رشته‌هايي در كشور ما نيز اثرات بسيار خوبي در بهبود وضعيت آموزشي ساير علوم خواهد داشت. همچنين با توجه به اهميت پژوهش در رشته‌هاي مختلف، ماهيت پژوهشي اين رشته كمك خواهد كرد كه علاقمندان به پژوهش در رشته‌هاي روانشناسي، زبان‌شناسي، فلسفه ، هوش مصنوعي و علم عصب پايه بتوانند مهارت ‌هاي لازم را در اين خصوص بدست آورند.

يكي از خصوصيات مهم رشته علوم شناختي ماهيت بين رشته‌اي آن است. و ايجاد اين رشته در واقع فرصتي براي بهره وري بيشتر از امكانات و شرايط موجود دانشگاهها است. برگزاري اين دوره زمينه‌اي مشترك براي همكاري علمي فراهم مي‌آورد و موفقيت آن نمادي از موفقيت كار علمي گروهي خواهد بود.

5- طول دوره و شكل نظام:
دوره كارشناسي ارشد علوم شناختي (با تمركز بر روانشناسي شناختي) حداقل شامل 4 ترم (2 سال) و داراي32 واحد بوده و به شكل نظام كارشناسي ارشد ناپيوسته مي‌باشد.

برنامه درسي دوره كارشناسي ارشد علوم شناختي (با تمركز بر روان شناسي شناختي) شامل 32 واحد به شرح زير مي‌باشد
- واحد‌هاي الزامی                                      24    واحد
- واحد‌هاي اختياري                                     8      واحد
- تبصره : بايد دو واحد از دروس بر اساس تحقيق نظري فردي يا گروهي توسط دانشجويان انجام شود و به شكل سمينار ارائه گردد.
 
- پروژه و پايان نامه                                        4   واحد
 
- تبصره 1- دانشجويان پس از گذراندن دروس پايه و اصلي، بويژه روش تحقيق در علوم شناختي مي‌توانند پروژه تحقيقاتي دوره كارشناسي ارشد خود را با نظر استاد راهنما و توافق كميته تحصيلات گروه انتخاب نمايند.
- تبصره 2- مدت زمان لازم براي گذراندن دروس و تهيه و تدوين پايان نامه تابع شرايط عمومي در مقررات تحصيلات تكميلي دانشگاه و پژوهشكده است.
 
 فارغ التحصيلان اين رشته داراي توانايي‌ها و ويژگيهاي زير خواهند بود:
·       دانش پايه در زمينه روانشناسي شناختي، فلسفة ذهن، طراحي مدلهاي شناختي، زبان شناسي نوروپسيكولوژي و روش شناسي تحقيق
·          مهارت ارزيابي انتقادي ادبيات علمي علوم شناختي و كاربرد عملي نظريات و روشهاي آن
·          تجربه و توانايي در طراحي و انجام پژوهشهاي گوناگون در حوزه علوم شناختي به صورت مستقل
·          مهارت‌هاي لازم دركاربردي ساختن خلاقانه علوم شناختي در زمينه‌هاي مختلف  
 
- دارا بودن كليه ضوابط و شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبين شركت در آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته مندرج در دفترچه راهنماي آزمون ورودي تحصيلات تكميلي كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و سازمان سنجش آموزش كشور منتشر مي‌گردد.
- موفقيت در آزمون ورودي و دارا بودن شرايط ذكر شده در آئين نامه كلي كارشناسي ارشد مصوب شوراي عالي برنامه‌ريزي
 
9- آزمون ورودي:
- آزمون ورودي رشته علوم شناختي تنها از طریق آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سازمان سنجش آموزش كشور و به عنوان جزيي از رشته‌هاي مجموعه روانشناسي برگزار می شود.  اسامي پذیرفته شدگان، بر اساس نمره اكتساب شده در آزمون، از طریق سازمان سنجش به پژوهشکده اعلام  می گردد.
          
  
1- متون روانشناسي به زبان انگليسي (ضريب2 )
2- آمار و روش تحقيق(ضريب3 )
3- روانشناسي رشد(ضريب1 )
4- روانشناسي باليني(ضريب1 )
5- روانشناسي عمومي(ضريب2 )
6- فيزيولوژي اعصاب و غدد(ضريب2)
7- احساس و ادراك (ضريب1 )
8- فلسفه ذهن و زبان(ضريب 1)
 
 
 

 

 ب: جدول های واحد / درس های اجباری و اختیاری دوره

 
1-عنوان های درس های اجباری
 
كد درس
نام درس
تعداد واحد
جمع
ساعت نظري
عملي
پيشنياز يا زمان ارائه درس
1
روانشناسي شناختي (1)   
2  
34
34
-
-
2
آمار پيشرفته و تحليل داده‌ها
1+1
17
17
17
-
3
اصول علوم شناختي
2
34
34
-
روش تحقيق در علوم شناختي ، روانشناسي شناختي(1و2)
4
روانشناسي شناختي(2)
2
34
34
-
-
5
مدل سازي شناختي
1+2
51
34
17
روش تحقيق در علوم شناختي، آمار پيشرفته
6
روش‌ها و طرح‌هاي آزمايشي در علوم شناختي
1+1
34
17
17
-
7
روش تحقيق در علوم شناختي
2
34
34
-
 
8
اصول علم عصب پايه
2
34
34
-
-
9

اصول زبان شناسی

2

34

34

-

 -

10

فلسفه ذهن

2

34

34

 -

 -

11

پايان نامه
4 - - -
 
جمع
25
340
357
51
 
 
 
 

2-عنوان های درس های اختياري* 

كد درس
نام درس
تعداد واحد
جمع
ساعت نظري
عملي
پيشنياز يا زمان ارائه درس
1
رشد شناختي
34
34
 
   اصول علوم شناختي
2
ذهن، هوشياري و خودآگاهي
2
34
34
 
فلسفه ذهن
3
آنالوژي
2
34
34
 
مدل‌سازي شناختي
4
مدل سازي جامع
2
34
34
 
مدل‌سازي شناختي    
5
روانشناسي زبان
34
34
 
اصول زبان‌شناسي
6
رويكرد‌هاي‌علم عصب پايه شناختي و نوروپسيكولوژي به هيجان، عاطفه و شخصيت
2
34
34
 
اصول علم عصب پايه،    اصول علوم شناختي


7


علم‌‌عصب‌‌پايه‌شناختي و نوروپسيكولوژي فرايند‌هاي عالي شناختي           

1+2

51

34

17
اصول علم عصب پايه، روانشناسي شناختي (1و2)

8

شناخت شناسي
2
34
34
 
 

9

فلسفه زبان

2

34

34
 

اصول زبان‌شناسي، فلسفه ذهن
 
 
 
دانشجويان مي‌توانند حداكثر 8 واحد از دروس اختياري را به انتخاب خود برگزينند. 

 

 

3- درس های پيش‌نياز و جبراني

با توجه به اينكه برنامه درسي دوره پيشنهادي با تمركز بر روانشناسي شناختي است بنابراين عمده دانش و توانايي مورد نياز براي گذراندن آن، مربوط به مباحث روانشناختي مي‌شود و داوطلباني كه در آزمون ورودي پذيرفته ميشوند داراي دانش و توانايي كافي در اين حوزه خواهند بود .  با اجراي تمهيدات فوق به نظر مي‌رسد كه نياز به ارائه واحدهاي جبراني تا حدود زيادي مرتفع خواهد شد اما در صورت لزوم وبا تشخيص كميته تحصيلات تكميلي واحدهايي بر اساس نياز دانشجويان به عنوان دروس جبراني در نظر گرفته خواهد شد.

 

 
© تمامی حقوق مادی و معنوی اين سايت برای پژوهشکده علوم شناختی محفوظ است.
پژوهشکده علوم شناختی | 1396 - 1379