ویژه دانشجویان

 عنوان درس

 عنوان درس


SAD
 


   DSE
 


ITEM , ITEM2
 


   OT


CP1
 


  GCP


CP2
 


   MES


DSE3
 


FCN


CP3


ITEP


LTS

 

Cognitive Thinking

 


ITE   

 

 ITE-951

 

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی