جدید ترین اخبار موسسه آموزش عالی علوم شناختی

ارائه اصل مدارک تحصیلی دانشجویان ورودی آبان ماه 1399 موسسه آموزش عالی علوم شناختی

کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی ورودی آبان ماه سال 1399 موسسه آموزش عالی علوم شناختی (غیر انتفاعی _ غیر دولتی) که تاکنون اصل مدارک تحصیلی خود را به موسسه ارائه نکرده اند می بایست برای تکمیل مراحل ثبت نام و ادامه تحصیل مدارک مورد نیاز را به صورت حضوری طبق برنامه زمانی زیر به دفتر اموزش موسسه تحویل دهند.

در صورتی که تعدادی از دانشجویان مقیم سایر شهر ها به دلیل محدودیت های وضع شده ناشی از همه گیری بیماری کووید -19 شرایط حضور در موسسه برایشان فراهم نیست می توانند مدارک لازم را  از طریق پست پیشتار به نشانی موسسه ارسال نمایند. مهلت دریافت مدارک از پست پیشتاز تا پایان ساعت اداری روز پنجشنبه 14 اسفند ماه است.  کلیه مسئولیت های ناشی از نقص احتمالی مدارک و یا حوادث پیش بینی نشده  مانند گم شدن و یا خراب شده مدارک در پست بر عهده دانشجو است.  نشانی موسسه : استان تهران _ شهرجدید  پردیس _ فاز 4 _ بلوار شهید قاسم سلیمانی _ بلوار علوم شناختی _ موسسه آموزش عالی علوم شناختی _  دفتر آموزش - کد پستی  1658344575.

یادآوری:

1- ثبت نام کلیه دانشجویان ورودی 1399 به صورت مشروط صورت گرفته است بنابراین در صورت تحویل ندادن مدارک در زمان مقرر، ثبت نام ایشان ملقی گردیده و دانشجو در هر مرحله ای باشد مشمول اخراج میگردد.

2- دانشجویانی که مدارک خود را به صورت حضوری به موسسه تحویل می دهند حتما به جدول زمانبندی تحویل مدارک دقت نمایند چون در روز های غیر از زمان اعلامی امکان تحویل مدارک به موسسه نخواهد بود.

3- دانشجویانی که مدارک خود را از طریق پست پیشتاز به موسسه ارسال می کنند ضروری است پس از مهلت اعلام شده از طریق تلفن و یا رایانامه با دفتر اموزش تماس و نسبت به دریافت کامل مدارک اطمینان حاصل نمایند.

زمان مراجعه حضوری  دانشجویان ورودی 1399 برای تحویل اصل مدارک

مقطع _ رشته

تاریخ

 • دانشجویان دکتری تخصصی(در صورتی که تاکنون

 مدارک خود را تحویل نداده اند)

 • دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته علوم شناختی _ ذهن، مغز و تربیت

یک شنبه 1399/12/10  15:00-09:00

 • دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته های روانشناسی شناختی و  رسانه

سه شنبه 1399/12/12

15:00-09:00

 • دانشجویان کارشناسی ارشد

رشته های توانبخشی شناختی  و طراحی و خلاقیت

پنج شنبه 1399/12/14 15:00-09:00

مدارک لازم برای  پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد:

1-اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

1-1پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ (لیسانس) خود  نمی‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی (لیسانس) را ببر اساس محتوای برگه 2 ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

2-1پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری  سال 1399 دانشجوی نیمسال پایانی بوده و حداکثر تا تاریخ 1399/07/30 دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی  برگه 3 را تکمیل نموده و همراه سایر مدارک در زمان ثبت نام  حضوری ارائه نمایند.

3-1 دانش آموختگان قبل از 1399/01/01  می بایست اصل و روگرفت  مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

2-   دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و کارت ملی.

3-  شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

1-3  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای انان معافیت تحصیلی صادر می شود باید 12 قطعه عکس 4×3 ارایه نمایند.

4- مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 3دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1399 مشخص‌ کند (برای برادران)

به استحضار می رساند دانشجویان مشمول نظام وظیفه به صـورت اینترنتی بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان وظیفــه عمــومی بــه آدرس  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام ( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . ضمن اینکه سامانه دفاتر پلیس +10 همچنان فعال بوده لیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد

جهت راهنمایی های بیشتر می توانید به این سامانه مراجعه کنند:

http://vazifeh.police.ir

مشمولانی که برای دریافت مجوز ثبت نام (معافیت تحصیلی) به دفاتر پلیس +10 مراجعه می نمایند می رساند بدون مراجعه به موسسه  با ارائه کارنامه قبولی در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور می توانند بـه یکـی از دفـاتر خـدمات الکترونیک ( پلیس +10 ) محل دانشگاه قبولی یا محل سکونت مراجعه نمایند . ضمناً در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک نمی باشد.

5- برگه تاییدیه تحصیلی : کلیه دانشجویان با مراجعه به سایت estelam.msrt.ir و تکمیل فرم ، کد رهگیری دریافتی از سایت را چاپ نموده و همراه سایر مدارک تحویل نمایند.

6- برگه تعهد نامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی به دفتر اموزش در زمان ثبت نام حضوری.

مدارک لازم برای پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی:

 1- اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی (لیسانس) مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل دوره کارشناسی (لیسانس) قید شده باشد.

2- اصل و یک برگ رو گرفت مدرک کارشناسی ارشد(فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی (فارغ التحصیل حداکثر تا تاریخ 30/07/1399 که در آن معدل دوره کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) قید شده باشد.

1-2 پذیرفته‌شدگانی‌ که‌ به‌ دلایلی‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرک‌ کارشناسی‌ارشد (فوق لیسانس) و یا دکتری حرفه ای خود نمی‌باشند، لازم‌ است اصل‌ گواهی‌ تایید شده‌ توسط دانشگاه یا موسسه‌ آموزش‌ عالی‌ محل اخذ کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) یا دکتری حرفه ای خود را (براساس محتوای برگه ب) ارائه نمایند که در آن قید شده باشد اشتغال به تحصیل نامبرده مورد تایید وزارت علوم, تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

2-2 پذیرفته شدگان که در زمان ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی دوره دکتری «Ph.D» نیمه متمرکز سال 1399 دانشجوی سال آخر بوده و حداکثر تا تاریخ 1399/07/30 دانش آموخته  می شوند، لازم است در صورت عدم صدور مدرک کارشناسی ارشد و یا دکتری حرفه ای، برگه الف را تکمیل نموده و همراه سایر مدارک در زمان ثبت نام  حضوری ارائه نمایند.

3-2 دانش آموختگان قبل از 1399/01/01  می بایست اصل و روگرفت مدرک فارغ التحصیلی خود را ارائه نمایند.

3-   دو نسخه‌ روگرفت از تمام‌ صفحات‌ شناسنامه‌ و کارت ملی.

4-  شش‌ قطعه‌ عکس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهیه‌ شده‌ در سال‌ جاری‌.

1-4  آقایانی که با توجه به ضوابط پس از ثبت نام در این موسسه آموزش عالی برای آنان معافیت تحصیلی صادر می شود باید 12 قطعه عکس 4×3 ارایه نمایند.

5- مدرکی که‌ وضعیت‌ نظام‌ وظیفه آقایان را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظیفه‌ عمومی»‌ مندرج‌ در صفحه 4دفترچه‌ راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی‌ دوره دکتری «Ph.D.» نیمه‌متمرکز سال 1399 مشخص‌ کند.

دانشجویان مشمول نظام وظیفه به صـورت اینترنتی بــا مراجعــه بــه ســایت ســازمان وظیفــه عمــومی بــه آدرس  http://services.epolice.ir یا http://epolice.ir برای دریافت مجوز ثبت نام

( معافیت تحصیلی ) اقدام نمایند . ضمن اینکه سامانه دفاتر پلیس +10 همچنان فعال بوده لیکن اولویت با ثبت درخواست اینترنتی می باشد

جهت راهنمایی های بیشتر به این سامانه مراجعه شود: http://vazifeh.police.ir

مشمولانی که برای دریافت مجوز ثبت نام (معافیت تحصیلی) به دفاتر پلیس +10 مراجعه می نمایند می رساند بدون مراجعه به موسسه  با ارائه کارنامه قبولی در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور می توانند بـه یکـی از دفـاتر خـدمات الکترونیک ( پلیس +10 ) محل دانشگاه قبولی یا محل سکونت مراجعه نمایند . ضمناً در این خصوص الزامی برای ارائه برگ درخواست معافیت تحصیلی از سوی دانشگاه ها به دفاتر خدمات الکترونیک نمی باشد

6- برگه تاییدیه تحصیلی : کلیه دانشجویان با مراجعه به سایت estelam.msrt.ir و تکمیل فرم ، کد رهگیری دریافتی از سایت را چاپ نموده و همراه سایر مدارک تحویل نمایند

- برگه تکمیل و امضا شده تعهدنامه آگاهی از مقرارت و آیین نامه های موسسه آموزش عالی علوم شناختی به دفتر آموزش .

 • نویسنده : مدیر سیستم
  • امتیاز :
  • 1
  • 0
 • تاریخ انتشار : 1399/11/12
 • تعداد مشاهده : 1023 بار
تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی