جدید ترین اخبار

نشست علمی هفته

موضوع: نقش سیستم­های چندگانه حافظه  در شناخت اجتماعی - سخنران: محمد گلثومیان  - تاریخ: شنبه 23 آذر ماه

نشست علمی

موصوع: اعتیاد و ژنتیک - سخنران: دکتر محمد رضا زرین دست، استاد علوم اعصاب - تاریخ: پنجشنبه 21 آذر ماه _ محل: موسسه آموزش عالی علوم شناختی

نشست علمی هفته

موضوع: نوروساینس تصمیمگیری در نوجوانان - سخنران: دکتر آناهیتا خرمی - تاریخ: شنبه 16 آذر ماه

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی