جدید ترین اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری تخصصی

موضوع:طراحی و بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کارکردهای اجرایی برای کودکان 5 سال- ارائه دهنده:ثمینه سادات پورتاک دوست(دانشجوی دکتری روانشناسی شناختی)  - تاریخ: پنجشنبه 23 خرداد 1398

پذیرش دانشجو

در دو دوره جدید کارشناسی ارشد علوم شناختی سال 1398

دعوت به مصاحبه

داوطلبان شرکت در دوره های دکتری تخصصی 99-1398 مجموعه علوم شناختی

تماس با ما

رایانامه:ICSS@iricss.org

تلفن:76291130-021

نمابر:76291140-021

نشانی: فاز 4 شهر پردیس، میدان عدالت، انتهای بلوار سفیر امید، بلوار علوم شناختی، بلوار شهید چمران

کد پستی:1658344575

کانال تلگرام موسسه

نماد الکترونیکی
نقشه جغرافیایی